Forældrebetaling i 2019 er på 2.800,- pr. måned.

Tilskuddet fra kommunen er i 2019 på 6984,62,-. Tilskuddet bliver sat ind på jeres konto.

Den sidste bankdag i måneden skal I overføre det fulde beløb på 9784,62,- til mig.