Forældrebetaling i 2021 er på 3.344,14,- pr. måned.

Tilskuddet fra kommunen er i 2021 på 7.155,-.Tilskuddet bliver sat ind på jeres konto.

Den sidste bankdag i måneden skal I overføre det fulde beløb på 10.500,- til mig.