Forældrebetaling i 2020 er på 3.100,- pr. måned.

Tilskuddet fra kommunen er i 2020 på 6984,62,-. Tilskuddet bliver sat ind på jeres konto.

Den sidste bankdag i måneden skal I overføre det fulde beløb på 10.084,62,- til mig.